PREMIUM ABONNEMENTSBETINGELSER:

INTRODUKTION:
Sikkertnabolags APP giver, gratis, mulighed for at samle dit nabolag i en valgfri lukket gruppe. I gruppen kan du sende hændelser som advarsel og 1.hjælp til gruppen, samt modtage andres hændelser som PUSH beskeder direkte på telefonen. Du kan give udvalgte naboer besked når du rejser på ferie, samt se andres ferier. Således kan nabolaget værne om hinanden på en smart og effektiv måde.

Ved opgradering af medlemskab til premium, vil du kunne oprette og tilmelde dig flere forskellige grupper (f.eks. Hjemme-gruppen, Sommerhus-gruppen osv.). Du vil kunne tilslutte din tyverialarm til app’en, således at der automatisk sendes hændelse om indbrud ud til en eller flere af dine grupper*. I menuen ”Hjælp” vil du få mulighed for at sende alle 6 typer hændelser som f. eks. indbrud, overfald, skummelt, brand, 1.hjælp og advarsel, samt skrive en detaljeret beskrivelse, vedhæfte et foto og indtale en talebesked.

VIRKSOMHED:
Sikkertnabolag ApS
Fabriksparken 16
DK - 2600 Glostrup
CVR: 37290181
TLF: +45 31 551 112
E-MAIL: kundeservice@sikkertnabolag.dk
WEB: http://www.sikkertnabolag.dk

Følgende betingelser er udelukkende gældende ved køb, direkte fra Sikkertnabolag app’en. Herudover er app´ens generelle betingelser fortsat gældende.
Fremover kaldes Sikkertnabolag ApS for ”SN”, abonnementtageren for ”kunden” og Sikkertnabolags APP for ”tjenesten”.

TILGÆNGELIGE YDELSER:
Premium medlemskab til tjenesten med følgende 3 typer forudbetalte bindingsperioder:

Premium medlemskab indeholder:

* AUTOMATISK FORMIDLING AF HÆNDELSER FRA TYVERIALARM:
For at tjenesten skal kunne formidle og videresende hændelserne fra en tyverialarm automatisk, skal alarmsystemet, der er koblet til tjenesten, sende SMS’er fra et unikt SIM-kort som sidder i alarmen, til tjenestens telefonnummer.

Hvis kunden har et alarmsystem der ikke supporterer SMS’er, skal kunden manuelt, ved indbrud, afsende en indbrudshændelse fra tjenesten. IP-alarmer (internetalarmer) og alarmsystemer fra flere forskellige alarmselskaber supporteres ofte ikke (spørg evt. dit alarmselskab om alarmen kan afsende SMS’er fra alarmpanelet).

www.sikkertnabolag.dk under "produkter" kan du se vores tyverialarmpakke, som bl.a. indeholder alarmpakken, simkort, klistermærker og dette premium medlemskab til tjenesten. 

BETALING & MEDLEMSKAB:
Der kan udelukkende betales med betalingskort (Dankort, Visakort, MasterCard) hos SN via tjenesten.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Dankort_logo.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Visa.svg/175px-Visa.svg.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/MasterCard_Logo.svg/2000px-MasterCard_Logo.svg.png

Kunden modtager en kvittering på den registrerede E-Mail adresse.
Al kommunikation med kunden, samt kvitteringer for betalinger/fornyelse af medlemskabet foregår via den E-Mail adresse som kunden har oplyst.

Beløbet hæves på kundens kort så snart der trykkes godkend. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

Kundens medlemskab fortsætter indtil det opsiges, og fornyes automatisk ved den aktuelle periodes udløb. Kunden giver SN tilladelse til at trække betaling for medlemskabets næste periode, via det oplyste betalingskort og i tilsvarende bindingsperiode.
Kunden er selv ansvarlig for at kortinformationerne altid er korrekte, samt at der er dækning for betalingen.

Hvis betalingen for næste periode ikke kan trækkes på kundens kort, vil kunden modtage en mail med link til opdatering af betalingskortinformationer. Tjenesten nedgraderes automatisk til gratismedlem, indtil de korrekte betalingskortinformationer samt betalingen er registreret. Dog vil PUSH-beskeder fra kundens tyverialarm først stoppe 7 dage efter nedgraderingen.

Ved betaling med kreditkort, afholder firmaet transaktionsgebyrerne.

OPSIGELSE:
Opsigelse skal ske fra tjenesten under følgende menupunkt: Min konto -> Abonnement/betaling -> Opsig premium abonnement, eller ved at sende en mail til opsigelse-app@sikkertnabolag.dk og med følgende informationer: E-Mail adresse, for- & efternavn, telefonnummer og teksten ”Jeg ønsker at opsige mit abonnement til Sikkertnabolag APP” (E-Mail, tlf og navne skal stemme overens med de oplyste informationer i app’en). Bemærk at behandlingstiden for opsigelse via E-Mail kan betyde at der automatisk trækkes for en periode mere. Dette beløb refunderes ved behandling af sagen. Hvis ikke at kunden følger en af de to ovenstående metoder for opsigelse, anses anmodningen ikke for at være gældende.
Hvis næste abonnementsperiode ikke automatisk kan trækkes fra kundens kort, opsiges abonnementet automatisk, og nedgraderes til gratis medlem.
Opsigelse kan ske når som helst, og kunden vil beholde alle premium funktionaliteter fremtil den aktuelle periode udløber. SN yder ikke refusion for ikke brugte perioder.
Opsigelsen skal senest ske sidste dag i abonnementets løbetid, og vil automatisk ophøre efter udløb af perioden.

LEVERINGSBETINGELSER & FORTRYDELSESRET:
Medlemsskabet bliver leveret umiddelbart efter købet er gennemført.
Når en kunde downloader og opretter et login til tjenesten, tildeles automatisk 30 dages gratis prøveperiode som premiummedlem, med alle tilgængelige premiumfunktioner, hvorefter kunden kan vælge at nedgradere til basismedlem, eller at fortsætte som premiummedlem.
Kunden har altid 14 dages fortrydelsesret, men ved ibrugtagning bortfalder fortrydelsesretten.

KUNDENS ANSVAR:
Kunden er ansvarlig for at tjenesten altid er opdateret til den nyeste version, som automatisk kan findes i App Store og Google Play. Kunden er ansvarlig for at opretholde en internetforbindelse, samt acceptere modtagelse af PUSH-beskeder, så længe at tjenesten ønskes funktionel. Det er kundens ansvar at betalingskort- & kontaktinformationer altid er gældende.
Kunden er ansvarlig for at tjenesten bruges i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

REKLAMATIONSRET, FEJL & MANGLER:
Funktioner der gentagende gange afviger fra den beskrevne ydelse, omfatter almindelig reklamationsret. Det betyder at kunden skal anmelde fejlen/manglen og firmaet vil behandle sagen som en reklamation.
Ved fejl/mangel i tjenesten skal kunden rette henvendelse til SN pr. mail på kundeservice@sikkertnabolag.dk, og beskrive så tydligt som muligt, helst med følgende informationer: Hvilken type enhed opleves fejlen på, hvordan opleves fejlen, hvor i tjenesten forekommer fejlen, skærmbillede af fejlen.
Hvis fejlen vurderes at være gældende, vil firmaet prioritere at rette fejlen samt informere kunden derom. Hvis fejlen ikke vurderes at være gældende eller skyldes kundens egen telefon, vil kunden blive informeret om dette.

FORBEHOLD & ANSVAR:
Der tages forbehold for fejl og mangler samt nedbrud. SN står ikke til ansvar for følgerne som disse måtte medføre.
SN fraskriver sig ethvert ansvar for fejl fra tredjeparts side, såsom nedbrud på server, database, App Store/Google Play og kundens egen mobil eller internetforbindelse. Kunden er indforstået med at der ikke stilles garanti for at alle hændelser når frem. Dette gælder både manuelle hændelser (manuelt tilkald af nabolag) eller automatiske hændelser (hændelse fra tyverialarm). Kunden er selv ansvarlig for at modtage alarmbeskeder udenom tjenesten.

MISBRUG:
Misbrug forstås som følgende: Kunden må ikke skaffe sig adgang til premium medlemskabet på anden måde end et gyldigt abonnement (app abonnement eller Alarm abonnement) hos SN, eller en dokumenteret gratis tildeling fra SN. Kunden må ikke dele sit medlemskab med andre.
Ved misbrug kan SN kræve erstatning og i visse tilfælde melde kunden til politiet.

ÆNDRINGER I ABONNEMENTSBETINGELSERNE:
SN kan, til enhver tid, ændre i abonnementsbetingelserne, ved advisering via E-Mail 30 dage i forvejen. Ændring i priser, gælder fra næste betalingsperiode, hvis denne er efter de 30 dage. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene i app’en under ”Premium abonnement vilkår”. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.

Senest opdateret: 15. oktober 2016